harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024/2025 r.

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenach wiejskich odbywa się 2 razy w miesiącu od czerwca do października, i 1 w miesiącu od listopada do grudnia.

 

Garczyn Mały, Garczyn Duży, Zimnowoda, Kluki, Chrościce, Wólka Kaułska.pdf

Gołębiówka, Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Sinołęka, Milew, Mroczki.pdf

Kałuszyn północ.pdf

Kałuszyn południe.pdf

Olszewice, Szymony, Patok.pdf

Ryczołek.pdf

 

 

Worki na zbieranie odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości indywidualnych oraz pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej),będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn”.

 

Opłaty za wywóz odpadów

 

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór nieczystości komunalnych, mieszkańcy Gminy Kałuszyn winni dokonywać na  wyodrębniony rachunek w B.S Kałuszyn  przeznaczony do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 
 

Nr:  27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

  • opłata za odpady zbierane selektywne wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca
  • opłata za odpady zbierane selektywne przy zgłoszonym kompostowniku wynosi 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca
  • opłata podwyższona w przypadku nieprzestrzegania zbierania odpadów selektywnie wynosi 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca (opłata nałożona decyzją administracyjną)