Od 1 stycznia 2023 r. pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl dostępna jest Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) – oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Świetlica w Milewie_3W dniu 22 stycznia 2022 r. odbyło się przekazanie do użytkowania  świetlicy w Milewie po rozbudowie i gruntownej  modernizacji budynku.

Bardzo dobre zakończenie roku_2W dniu 31.12.2021r. Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł realizacji zadania pn.:  „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa domu kultury w Kałuszynie” 

Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, KałuszynW październiku bieżącego roku została zakończona realizacja zadania  pn.” Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”.

wydarzenia wrzesień_3W gminie Kałuszyn rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”. Realizacja inwestycji jest wykonaniem porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Kałuszyna Arkadiuszem Czyżewskim a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, na mocy którego Marszałek zobowiązał się do budowy Podstacji Ratownictwa Medycznego o wartości 1.860.00,00 zł. na terenie nieruchomości przekazanej przez gminę Kałuszyn w drodze darowizny położonej przy ul. Mickiewicza (na Starym Rynku).

budynek OSP WąsyW  dniu 09.09.2021r. zakończono realizację zadania pn. „ Termomodernizację budynku OSP w Wąsach”.

wzmocnij swoje otoczenieNa plaży Zalewu Karczunek w Kałuszynie wykonane zostało nagłośnienie na potrzeby działań ratowniczych. Inicjatywę zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizacje celu przekazano prawie 20 tys. zł.

Na początku lipca dzięki grantowi PSE przyznanemu w ramach III edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij swoje otoczenie” wykonane zostanie nagłośnienie na plaży na potrzeby działań ratowniczych nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie.

Remont ulicy Pocztowej i Polnej w Kałuszynie_1W dniu 22.06.2021r. rozpoczęto wykonanie zadania pn. Remont ulicy Pocztowej i Polnej w Kałuszynie. W pierwszym etapie nastąpi profilowanie chodników i zjazdów na ulicy Pocztowej, zaś w następnym etapie wykonana zostanie nakładka bitumiczna Wykonawcą prac drogowych jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma BRUK-BUD z Celestynowa w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Otwocku.. Wartość zadania to kwota 443.049,43zł.

Przewidywany termin zakończenia prac 31.08.2021r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont ulicy Pocztowej i Polnej w Kałuszynie_2